Tarih ve Toplum - Yeni Yaklaşımlar
Sayı:
 
Yıl:
Ay:
ANASAYFA | HAKKIMIZDA | İLETİŞİM
Tarih ve Toplum

TARİH VE TOPLUM - Yeni Yaklaşımlar | Sayı: 9

İçindekiler
5-7 Kerem Ünüvar
9-58
Tahrir’den Kadastro’ya: 1874 İstanbul Emlak Tahriri ve Vergisi “Kadastro tabir olunur tahrir-i emlak”
Yücel Terzibaşoğlu
Alp Yücel Kaya
59-85
“Anadolu ıslahatı”, “Ermeni sorunu” ve vergi tahsildarlığı, 1895-1908
Nadir Özbek
87-156
“Heretik“ aşiretler ve II. Abdülhamid rejimi: Zorunlu askerlik meselesi ve ihtida siyaseti odağında Yezidiler ve Osmanlı idaresi
Edip Gölbaşı
157-213
Arnavutluk’ta Osmanlı tarihi araştırmaları ve tarihyazımında modern Osmanlı
Bülent Bilmez
215-225
Yazarın zihin dünyasının dışından okumak: Sıdıka Avar’ın Dağ Çiçeklerim adlı kitabı üzerine düşünceler
Şükrü Aslan
227-246
Aktar ve Kırmızı’nın eleştirisi vesilesiyle: Algılama ve ölçüyü tutturma sorunu
Fuat Dündar
247-249
251-253
Birikim Dergisi